HELSENORGE

Medisinsk klinikk

Medisinsk klinikk tar imot pasientar for utgreiing og behandling av indremedisinske sjukdommar. Det kan for eksempel vere blodsjukdommar, hormonsjukdommar og diabetes, fordøyingssjukdommar, infeksjonssjukdommar og nyresjukdommar. Klinikken har ulike opplæringstilbod for pasient og pårørande. Her er fleire einingar tilpassa dialyse,  gastroenterologiske spesialundersøkingar, poliklinisk verksemd og dagbehandlig. 
Fann du det du leita etter?