HELSENORGE

Nasjonalt senter for søvnmedisin (SOVno)

SOVno driver formidling, forskning og fagutvikling og underviser i fagfeltet i grunn-, etter- og videreutdanningene.  SOVno driver ikke pasientbehandling. En oversikt over utrednings- og behandlingstilbud i Norge finner du også på våre nettsider.

Fant du det du lette etter?
Organisasjonsnummer: NO 999 999 999