HELSENORGE

Lungeavdelinga post 3

Lunge post 3 er ein sengepost med 20 sengeplassar. Avdelinga utreder og behandlar i hovedsak pasientar med lungekreft, lungeinfeksjoner, KOLS og pasientar med cystisk fibrose. I tillegg har avdelinga eige luftsmitteisolat til pasientar med tuberkulose.

Fann du det du leita etter?