HELSENORGE

Prøvebehandling

Hovedtyngda av laboratoriekomponentane blir analysert i serum. For å få serum må blodprøven takast på gelrøyr eller røyr utan tilsetjing, og prøven må sentrifugerast.

​​​​​​​​Serum/plasma skal som hovudregel separerast frå blodcellene innan to timar etter prøvetakinga. Følg laboratorierettleiinga Analyseoversiken.no​ for korrekt behandling av enkeltanalysar.

Sentrifugering og framstilling av serum/plasma

  • Etter koagulering skal prøvetakingsrøyra sentrifugerast i ti minutt ved 2200g. Sjå informasjon om sentrifugefart.
  • Unngå å resentrifugere gelrøyr.
  • Gelrøyr: Hugs å kontrollere at silikongelen legg seg som ein barriere mellom blodlekamane og serum. Heile prøvetakingsrøyret skal sendast til laboratoriet.
  • Røyr utan gel: Serum skal overførast til eit transportrøyr innan to timar. Pass på at blodlekamane ikkje blir overførte til det nye røyret.
  • Prøvetakingsrøyr med heparin, EDTA, citrat: Røyret kan sentrifugerast like etter prøvetakinga. Pipetter plasma over i transportrøyr og merk røyret med rett type plasma.

Haldbarheit
Alt prøvemateriale har avgrensa haldbarheit. Sjå Analyseoversiken.no​ / rekvisisjonen.

Vanlegvis er det betre å oppbevare serum i kjøleskap til måndag morgon enn å sende dei i posten fredag ettermiddag. Ver merksam på haldbarheita ved sending over helga.

Merking og sending av prøvar

 

Handbok prøvetaking

Blodprøvetakinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/handbok-i-blodprovetaking/blodprovetakingBlodprøvetakingVenøs og kapillær blodprøvetaking29.06.2016 22:00:00
Pasientførebuinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/handbok-i-blodprovetaking/pasientforebuingPasientførebuing29.06.2016 22:00:00
Pasientidentifikasjon og merking av prøvarhttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/handbok-i-blodprovetaking/pasientidentifikasjon-og-merking-av-provarPasientidentifikasjon og merking av prøvarTa prøve av rett pasient og merk prøven korrekt.29.06.2016 22:00:00
Prøvar som blir avvistehttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/handbok-i-blodprovetaking/provar-som-blir-avvistePrøvar som blir avvistePrøvar som ikkje tilfredsstiller dei preanalytiske krava, blir avviste. Kriterium som skal føre til at ein blodprøve blir avvist:30.06.2016 22:00:00
Prøvebehandlinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/handbok-i-blodprovetaking/provebehandlingPrøvebehandlingDei fleste laboratoriekomponentane blir analyserte i serum. For å få serum må blodprøven takast på gelrøyr eller røyr utan tilsetjing, og prøven må sentrifugerast.29.06.2016 22:00:00
Rekkefølge på røyr til blodprøvetakinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/handbok-i-blodprovetaking/rekkefolge-pa-royr-til-blodprovetakingRekkefølge på røyr til blodprøvetakingRekkefølga er viktig for å unngå å overføre tilsetjingsstoff (citrat, heparin, EDTA etc.) frå røyr til røyr.29.06.2016 22:00:00

Fann du det du leita etter?