HELSENORGE

Prøvar som blir avviste

Prøvar som ikkje tilfredsstiller dei preanalytiske krava, blir avviste.

Kriterium som skal føre til at ein blodprøve blir avvist:

 • ​​Ufullstendig eller manglande pasientidentifikasjon
 • Mangel på samsvar mellom rekvisisjonen og merkinga av prøven
 • Feil prøvemateriale eller feil prøvetakingsrøyr
 • Manglande dato og tidspunkt for prøvetakinga
 • For gammalt prøvemateriale
 • Feil prøvevolum (til dømes feil blodmengd i citratrøyr)
 • Koagulerte prøvar (gjeld til dømes hematologi- og koagulasjonsanalysar)
 • Feil oppbevaring av prøvetakingsrøyr (lys og temperatur)

Kriterium som kan føre til at ein blodprøve blir avvist:

 • Prøvetakingsrøyr som er utgått på dato
 • Hemolyse i prøven (avhengig av analyse og hemolysegrad)
 • Lipid i prøven
 • Prøven teken på feil tidspunkt (gjeld legemiddel- og hormonanalysar)

Handbok prøvetaking

Blodprøvetakinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/handbok-i-blodprovetaking/blodprovetakingBlodprøvetakingVenøs og kapillær blodprøvetaking29.06.2016 22:00:00
Pasientførebuinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/handbok-i-blodprovetaking/pasientforebuingPasientførebuing29.06.2016 22:00:00
Pasientidentifikasjon og merking av prøvarhttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/handbok-i-blodprovetaking/pasientidentifikasjon-og-merking-av-provarPasientidentifikasjon og merking av prøvarTa prøve av rett pasient og merk prøven korrekt.29.06.2016 22:00:00
Prøvar som blir avvistehttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/handbok-i-blodprovetaking/provar-som-blir-avvistePrøvar som blir avvistePrøvar som ikkje tilfredsstiller dei preanalytiske krava, blir avviste. Kriterium som skal føre til at ein blodprøve blir avvist:30.06.2016 22:00:00
Prøvebehandlinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/handbok-i-blodprovetaking/provebehandlingPrøvebehandlingDei fleste laboratoriekomponentane blir analyserte i serum. For å få serum må blodprøven takast på gelrøyr eller røyr utan tilsetjing, og prøven må sentrifugerast.29.06.2016 22:00:00
Rekkefølge på røyr til blodprøvetakinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/handbok-i-blodprovetaking/rekkefolge-pa-royr-til-blodprovetakingRekkefølge på røyr til blodprøvetakingRekkefølga er viktig for å unngå å overføre tilsetjingsstoff (citrat, heparin, EDTA etc.) frå røyr til røyr.29.06.2016 22:00:00
Smittefarehttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/handbok-i-blodprovetaking/smittefareSmittefareAlt biologisk materiale skal behandlast som smittefarleg. Ved kjend blodsmitte hos pasienten skal rekvisisjonen og blodprøvane merkjast med gult.30.06.2016 22:00:00

Fann du det du leita etter?