HELSENORGE

Henteteneste for primærhelsetenesta

Vi tilbyr henteteneste til våre rekvirentar i Bergen og omegn. 

Hentetenesta hentar laboratorieprøver på legekontora alle kvardagar (eller på avtalte dagar) og tidspunktet tilpassast eksisterande henterute i området.  


Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi organiserer henteteneste for primærhelsetenesta til laboratorieavdelingene på Haukeland universitetssjukehus.

Vi tilbyr:
  • ​Henting av prøver på avtalt sted og tidspunkt
  • Distribusjon av post mellom legekontor og alle avdelingar i Helse Bergen
  • Utlevering av gratis prøvetakingsmateriell
  • Transportutstyr som er enkelt i bruk

​For meir informasjon, ta kontakt med vår koordinator for hentetenesta:
Hege Lid
Telefon: 55 97 31 04
E-post: hege.lid@helse-bergen.no  

eller vår marknadskonsulent:

Kristin Haagensen
Telefon: 55 97 78 81/95 42 23 94
E-post: kristin.haagensen@helse-bergen.no

Legekontor som ikkje er tilknytta hentetenesta må sende prøvene per post, sjå sending av prøver med post. ​

Fann du det du leita etter?