HELSENORGE

Kreft poliklinikk

Vi utgreiar, behandlar og har etterkontroll av pasientar frå Helseregion Vest. På poliklinikken blir det gjort vurdering, behandling, oppfølging og kontroller av kreftpasientar. Det er mange ulike diagnosegrupper. Vi har samla ulike diagnosegrupper i 6 diagnoseteam. Personalet, både leger og sjukepleiarar er knytta til faste team. Vi formidlar kontakt med interne og eksterne samarbeidspartnarar. Personalet deltar også i undervisning og rådgiving til pasientar, pårørande og andre helsearbeidarar.
Fann du det du leita etter?