HELSENORGE

Kreft poliklinikk

Vi utgreiar, behandlar og har etterkontroll av pasientar frå Helseregion Vest. (Vestland og Rogaland). På poliklinikken blir det gjort vurdering, behandling, oppfølging og kontroller av kreftpasientar. Det er mange ulike diagnosegrupper. Vi har samla ulike diagnosegrupper i 6 team (rødt, gult, blått, grønt, rosa og orange). Personalet, både leger og sjukepleiarar er knytta til faste team. Dei største pasientgruppene finn vi innan tarmkreft, brystkreft, prostatakreft og lymfekreft. Vi formidlar kontakt med interne og eksterne samarbeidspartnarar. Personalet deltar også i undervisning og rådgiving til pasientar, pårørande og andre helsearbeidarar.
Fann du det du leita etter?