HELSENORGE

ØNH dagkirurgisk

Hovudgruppa av operasjonar som blir gjort på dagkirurgisk er tonsillectomi, adenotomi og innlegging av dren i øyre (PC +PCD )

Pasientane er i alderen 1-18 år.

Fann du det du leita etter?