Høyresentralen

Høyrer du dårleg? Eller kanskje du har ein i familien som høyrer dårleg? Då kan det vere at vi kan hjelpe deg her ved Høyresentralen. Høyresentralen betener alle aldersgrupper frå 0 til over 100 år.

Les meir om Høyresentralen

Høyresentralen

Svekt høyrsel er ganske vanleg i vårt samfunn, og ein reknar med at mellom 10 og 15 prosent har eller har hatt nedsett høyrsel. Svekt høyrsel kan ein finne i alle aldersgrupper, og det kan ha mange forskjellige årsaker. Det kan vere arveleg eller medfødt, det kan skuldast øyrebetennelsar eller andre øyresjukdomar. Det kan også kome av  at ein har vore utsett for sterk støy over lang tid. Når ein blir gammal vil også høyrsla gradvis bli redusert.

Høyresentralen har følgjande hovudoppgåver:

  • Greie ut personar som føler/mistenkjer at dei høyrer dårleg, dvs. måle høyrsla og forsøkje å finne årsaka til høyrsletapet.
  • Setje i verk aktuell behandling for høyrsletap.
  • Greie ut og behandle med beinforankra høyreapparat.
  • Greie ut og behandle personar som er plaga med alvorleg øyresus (tinnitus)

Dersom høyrsletapet kan behandlast kirurgisk vil du få hjelp ved Øyre-nase-halsavdelinga. Dersom operasjon ikkje er aktuelt kan du få forsøkje høyreapparat her ved Høyresentralen. Det kan også vere behov for andre høyrsletekniske hjelpemiddel knytt til for eksempel varsling for dørklokke, telefon og røykvarslar, lytting på TV og radio, det å oppfatte kva som blir sagt i telefonen osb. Høyresentralen hjelper deg med søknad til Hjelpemiddelsentralen for å få dei hjelpemidla du måtte ha behov for.

Personar som er døve, eller som høyrer så dårleg at vanlege høyreapparat ikkje hjelper, kan ein hos enkelte hjelpe med cochlea implantat, ofte forkorta til CI. Dette er svært avanserte høyreapparat kor ein via ein operasjon legg inn ein sonde i sniglehuset i det indre øyra. I tillegg brukar ein eit høyreapparat som heng bak øyra, ev. på kroppen. Dette apparatet sender signal til sonden som ligg i sniglehuset, og brukaren vil kunne oppfatte lydar.

Høyresentralen greier ut kven som kan vere aktuelle for CI og for vaksne personar vil ein ev. operasjon kunne bli utført ved Øyre-nase-halsavdelinga, Haukeland universitetssjukehus. Det er berre Haukeland universitetssjukehus, St. Olavs hospital i Trondheim og Rikshospitalet i Oslo som utfører denne operasjonen.

Dersom det er små barn det gjeld, vil operasjonen bli utført på Rikshospitalet i Oslo.

Føler du behov for vår hjelp rår vi deg til å kontakte fastlegen din og be om tilvising til oss.

Velkommen!

Kontakt

Oppmøtestad

Høyresentralen finn du i dag på to stader, men frå nyttår slår dei to avdelingane seg saman.

I dag finn du oss på to stader:

På Haukeland universitetssjukehus:
Adresse: Sentralblokka 2. etasje

Avdeling Møllendalsbakken 11 (kun ut 2018)
Telefontider: 08.00 - 15.00

Telefon
Telefon Haukeland - 55972690 | Telefon Møllendalsbakken - 55977490
E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Cochleaimplantat, førstegangsoperasjon, voksnehttps://helse-bergen.no/behandlinger/cochleaimplantat-forstegangsoperasjon-voksneCochleaimplantat, førstegangsoperasjon, voksneCCochleaimplantat, voksne - operasjonCochleaimplantat, voksne - operasjonCochleaimplantat, voksne - operasjonCochleaimplantat, voksne - operasjon
Cochleaimplantat, voksnehttps://helse-bergen.no/behandlinger/cochleaimplantat-voksneCochleaimplantat, voksneCCochleaimplantat, voksneCochleaimplantat, voksneCochleaimplantat, voksneCochleaimplantat, voksne
Høyreprøvehttps://helse-bergen.no/behandlinger/hoyreproveHøyreprøveHHøreprøveHøreprøveHøreprøveHøreprøve

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.