HELSENORGE

Balanse­laboratoriet

Balanselaboratoriet er ein del av Øyre-nase-halsavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus og er eit spesiallaboratorium for utgreiing av sjukdommer i balanseapparatet. Laboratoriet får tilvist pasientar frå heile landet til utgreiing. Laboratoriet undersøker ca. 1000 pasientar årleg.

Fann du det du leita etter?