HELSENORGE

Klinikk hode hals

Vi utfører til sammen i overkant av 44. 000 konsultasjoner, utredninger og behandlinger hvert år.

Vi behandler i hovedsak pasienter fra lokalsykehus området men har også regionale funksjoner i hovedsak kreftbehandling og noen nasjonale funksjoner,

Fann du det du leita etter?