HELSENORGE

Ortopedisk seksjon KSK

Seksjonen vår er sett i hop av fleire ulike yrkesgrupper. Team med operasjonssjukepleiarar, anestesilegar, anestesisjukepleiarar, assistentar og portørar gjør sitt beste for at kvar enkelt operasjon skal gå føre seg så sikkert og trygt som råd er. Dette omfattar både planlagt kirurgi og akutt hjelp.
Vi var blant dei første avdelingar med trygg kirurgi konsept, der aktiviteten kvalitetssikrast med sjekklister både før og etter kirurgi. 
Fann du det du leita etter?