Trygg kirurgi

​​​Sjekkliste for Trygg kirurgi

Verdas helseorganisasjon (WHO) har utvikla Safe Surgery Saves Lives. Det er ei sjekkliste personalet går gjennom før kirurgiske inngrep. Lista blir no tilpassa og innført i Helse Vest. 

Målet er å bedre pasientsikkerheiten på ein standardisert måte som er enkel å gjennomføre i praksis.

  • Nynorsk sjekkliste Trygg kirurgi
  • Bokmål sjekkliste Trygg kirurgi
  • Forklaring til sjekklista

Personalet går gjennom sjekklista i tre delar:

  • Før pasienten får bedøving
  • Like før inngrepet startar 
  • Før operasjonsteamet går ut av operasjonsstova


Forskingsprosjekt

Arbeidet med trygg kirurgi er organisert som eit forskingsprosjekt ved Haukeland og er samtidig ein del av det regionale prosjektet i Helse Vest. 

Forskningsgruppa i består av:
Arvid Haugen, Fagutviklingssykepleier i anestesi, KSK, HUS
Shamini Murugesh, Operasjonssykepleier KSK, HUS 
Merete Eugenie Holst, Fagutviklingssykepleier operasjon KSK, HUS
​Frode Kristensen, Ass. lege ved KSK, HUS 
Øyvind Thomassen, Ass. lege ved KSK, HUS 
Eirik Søfteland, Seksjonsoverlege KSK, HUS 
Stig Harthug, Prof Kvalitetssjef, Forskn- og utviklingsavd, HUS
Monica Nortvedt, Prof. Leder Senter for Kunnskapsbasert Praksis, Høyskolen i Bergen
Haldor Slettebø, Klinikkdirektør Nevroklinikken, HUS
Rune Haaverstad, Prof Seksjonsleder thoraxkirurgi, Hjerteavdelingen, HUS
Jonas Fevang, Overlege, Ortopedisk klinikk, HUS 
Geir Egil Eide, Biostatistiker, Kompetansesenteret for klinisk forskning, HUS
 

Kvifor treng vi sjekkliste?

Årleg blir det utført rundt 230 millionar kirurgiske inngrep i verda. Kirurgi kan bidra til å redde liv, men det er alltid ein viss risiko for at pasientar kan få komplikasjonar. Denne er i forskjellige studiar beregna til å være mellom 3 og 16 prosent. 

Sjekklister er i vanlig bruk både i olje- og flyindustrien. Det er på tide å stille spørsmål om helsevesenet også har noko å tene på å ta bruke slike virkemiddel for å bedre kvaliteten på tenestene og pasientsikkerheiten.​


Kontaktinformasjon

​Fagutviklingssjukepleiar i anestesi
Telefon: 55 97 68 50
Mobil: 46 92 84 21 

Seksjonsoverlege, KSK
Telefon: 55 97 68 50​

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.