HELSENORGE

Intensivmedisinsk seksjon

På Intensiv gir vi medisinsk behandling og sjukepleie til alvorleg / kritisk sjuke pasientar etter store operasjonar, alvorlege ulukker eller annan sjukdom.

Pasientane våre har behov for kontinuerleg overvaking og observasjon, og opphaldet kan vare frå nokre dager til veker eller månader. Intensivmedisinsk seksjon er ein topp moderne seksjon med tre enkeltrom, to dobbeltrom og eitt tresengsrom.

Fann du det du leita etter?