HELSENORGE

Dagkirurgisk seksjon i KSK

Dagkirurgisk avdeling ligg i 2. etasje i sentralblokka på Haukeland universitetssjukehus. Her tar vi i mot pasientar for dagkirurgiske inngrep innanfor ortopedi, bryst-/endokrinologi, barnekirurgi, operasjonar i urinvegar, mage-tarm kirurgi og plastikkirurgi.

Avdelinga åpna hausten 2013 i nye, flotte lokaler, med topp moderne utstyr. Vi har 6 operasjonsstover i operasjonsavdelinga, og 15 sengeplasser på postoperativ seksjon, tilknytta denne. Hos oss blir du møtt av personell med høg fagleg kompetanse, og målet er tryggleik og ivaretaking i alle ledd.

 

Fann du det du leita etter?