Til deg som skal opererast på dagkirurgen

 

Før, under og etter operasjon