HELSENORGE

Medlem av PROCARD-gruppen får undervisningspris

Førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) Elhoucine Messaoudi har fått undervisningspris for utvikling og drift av emnet «Anatomi, fysiologi, genetikk, ernæring og mikrobiologi" ved Institutt for sjukepleiefag.

​Han er sjukepleiar og har doktorgrad i human nevrofysiologi frå Det medisinske fakultet ved Universitet i Bergen kor han også har jobba som postdoktor og forskar II. Messaoudi si forsking har dreid seg om læring og hukommelse, og hukommelse og aldringsprosessar. Per i dag er han tilknytta CARDELIR-studien i forskningsgruppen PROCARD.

Les meir om pristildelinga her: https://www.hvl.no/aktuelt/fekk-pris-for-framifra-undervising