Fokus på delirium gav priser til PROCARD

Forskning på delirium har vært sentralt i PROCARD-gruppen i mange år. Arbeidet bærer frukter – også på nasjonal og internasjonal arena.

​I mars 2018 gjennomførte forskningsgruppen en punktprevalensundersøkelse ved 14 utvalgte avdelinger ved Haukeland Universitetssjukehus. Formålet med studien var å screene alle pasienter i alder 65+ innlagt ved de utvalgte avdelingene for delirium. Funn fra denne studien viste en forekomst av delirium på 27%.

For helsepersonell kan pasienter med delirium oppleves utfordrende og være ressurskrevende å håndtere. For pasienten selv og for pårørende er dette en utfordrende situasjon som det også kan bære med seg i lengre tid etter sykehusoppholdet. Ved å øke innsikt og kunnskap om delirium kan god og rett ivaretagelse av denne pasientgruppen sikres. Studier har blant annet vist at delirium kan forebygges i 30% av alle tilfeller (lenke til intranett). PROCARD Forskningsgruppe vil videreføre arbeidet med innføre systematisk forebygging, identifisering av delirium i et tidlig stadium, og fokus på gode behandlingsstrategier.

Ved EuroHeartCare i Milano 2.-4. mai, ble funn fra punktprevalensstudien presentert. Irene Instenes og medarbeidere vant pris for Best Moderated Poster med tittelen: «Delirium in hospital elders: common, recognised and undiagnosed».

Irene Instenes

Irene Instenes og medarbeidere vant også pris ved den Nasjonale kardiologiske sykepleierkongressen (NSF-LKS). Denne gang for beste poster med tittelen: «Every fourth patient 65+ suffers from delirium during hospital admission – a call for a validated screening program”.

Irene Instenes