Medisinsk intensiv og overvaking

Ved denne posten vert dei sjukaste av pasientane som vert lagt inn ved Hjarteavdelinga behandla, blant anna pasientar med hjartestans, hjarteinfarkt, alvorleg hjarterytmeforstyrringar og hjartesvikt.

Her vert også pasientar frå andre avdelingar behandla - som Medisinsk avdeling og Lungeavdelinga: pasientar med respirasjonssvikt, KOLS, alvorlege forgiftingar og infeksjonar. I tillegg vert pasientar med alvorleg forverring av sukkersjuke, nyre- og leversvikt og mage- tarmblødingar behandla.

Det vert gjeve behandling med respirasjonsstøtte; CPAP,  BIPAP og respirator. Andre behandlings- og overvakingsmetodar kan vere nedkjøling ved hjartestans (Coolgard), PCI, aortaballongpumpe og dialyse.

Fann du det du leita etter?