HELSENORGE

Medisinsk intensiv og overvaking (MIO)

MIO behandlar nokre av dei sjukaste pasientane ved sjukehuset, til dømes pasientar med kritiske hjartesjukdommar, respirasjonssvikt, KOLS og alvorlege forgiftingar og infeksjonar. I tillegg vert pasientar med alvorleg forverring av diabetes, nyre- og leversvikt, og mage- tarmblødingar behandla her. Vi gir behandling med respirasjonsstøtte med maske eller på respirator. Andre behandlingar er nedkjøling ved hjartestans (Thermogard), hjelpepumper for hjertet (Impella, aortaballongpumpe) og nyreerstatta behandling (dialyse).
Fann du det du leita etter?