HELSENORGE

Hjarteavdelinga post 1 og 2

Hjartepost 1 og 2 er hjartemedisinske sengepostar som held til i 6. etasje. Her vil du møte nesten alle kategoriar hjartepasientar. Dei fleste av våre pasientar er pasienter med akutte tilstandar, men vi har også elektive pasientar som skal til planlagde prosedyrer. Vi tilbyr både lokalsjukehus- og regionsfunksjon for utgreiing og behandling av pasientar med ulike hjartemedisinske tilstander.

Fann du det du leita etter?