HELSENORGE

Lærings- og meistringssenteret (LMS)

Lærings- og meistringssenteret (LMS) er eit senter for opplæring av pasientar og pårørande. Ved LMS arrangerast gruppebaserte pasient- og pårørandekurs. Kursa er eit samarbeid mellom dei kliniske avdelingane, brukarorganisasjonar og LMS. Vi har eit mål å sikre eit likeverdig tilbod til alle pasientgrupper i sjukehuset. 
Senteret er eit samarbeid mellom Helse Bergen og Haraldsplass Diakonale Sykehus.  
Fann du det du leita etter?