Klinisk forskningspost

Klinisk forskingspost blei etablert som eit tiltak for å fremme og legge til rette for klinisk forsking ved Haukeland universitetssjukehus. Vi samarbeider med Universitetet i Bergen (UiB) og er delt i to forskingseiningar; ein for vaksne og ein for barn.

Les meir om Klinisk forskningspost

Klinisk forskningspost

Forskingsposten legg til rette for kliniske studiar med utspring i det lokale forskarmiljøet ved HUS og UiB, gjennom tilbod av infrastruktur og kompetanse. I tillegg vert det drive oppdragsforsking for eksterne oppdragsgjevarar.

I tillegg til ein godt kvalifisert kjernestab med lege og sjukepleiarar, stiller Helse Bergen lokale til rådigheit. Kjernestaben vår er behjelpelege med dei ulike trinna i kliniske utprøvingar; gjeldande lovverk / retningslinjer, søknadsprosess, protokollskriving og logistikk.

Vil du vere forsøksperson?

Om posten

Forskingsposten legg til rette for kliniske studier med utspring i det lokale forskarmiljøet ved Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen, gjennom tilbod om infrastruktur og kompetanse.

I tillegg driv vi oppdragsforsking for eksterne oppdragsgivarar.

Kliniske utprøvingar

Vi oppmodar alle kliniske forskarar ved sjukehuset og universitetet til å ta kontakt for planlegging og / eller gjennomføring av kliniske utprøvingar - også dei som er finansiert eksternt.

Tilboda vår

Prosjekt initiert av forskarar kan få tilgang til bruk av posten utan leigekostnadar. Ved behov for ekstra studiepersonell og undersøkingar blir dette avtalt på bakgrunn av det enkelte prosjekt.

Gjennom Legemiddelansvarsforeningen har Forskingsposten teikna forsikring for forsøkspersonar som er knytt til prosjekt ved posten.

Vi har også søkt generelt biobankløyve for prosjekt som blir gjennomført hos oss

Samarbeid med FHU

Klinisk forskningspost har et samarbeid med Forskningsenhet for helseundersøkelser, der vi bidrar med en sykepleierstilling.


Tilsette ved Forskingsposten

Eining for vaksne

Forskingsleger

Helsesekretær

Forskingskoordinatorar / sjukepleiarar

Eining for barn

Forskingslege

Forskingskoordinatorar / sjukepleiarar  

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

Vi er delt i to forskingseiningar; ein for vaksne og ein for barn:

Eining for barn er lokalisert i Barne- og ungdomsklinikken i Marie Joys' hus
Telefon: 55 97 57 20 / 55 97 52 70
E-post: kfpb@helse-bergen.no  

Eining for vaksne er lokalisert i Sentralblokka
Telefon: 55 97 28 90
E-post: kfpv@helse-bergen.no  

 

Besøksadresser og praktisk informasjon

Klinisk forskingspost for barnhttps://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelinga/forsking-og-innovasjon/klinisk-forskingspost/klinisk-forskingspost-barnKlinisk forskingspost for barn
Klinisk forskingspost for vaksnehttps://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelinga/forsking-og-innovasjon/klinisk-forskingspost/klinisk-forskingspost-vaksneKlinisk forskingspost for vaksne

Fann du det du leita etter?