Klinisk forskningspost

Klinisk forskingspost blei etablert som eit tiltak for å fremme og legge til rette for klinisk forsking ved Haukeland universitetssjukehus. Vi samarbeider med Universitetet i Bergen (UiB) og er delt i to forskingseiningar; ein for vaksne og ein for barn.

Les meir om Klinisk forskningspost

Klinisk forskningspost

Forskingsposten legg til rette for kliniske studiar med utspring i det lokale forskarmiljøet ved HUS og UiB, gjennom tilbod av infrastruktur og kompetanse. I tillegg vert det drive oppdragsforsking for eksterne oppdragsgjevarar.

I tillegg til ein godt kvalifisert kjernestab med lege og sjukepleiarar, stiller Helse Bergen lokale til rådigheit. Kjernestaben vår er behjelpelege med dei ulike trinna i kliniske utprøvingar; gjeldande lovverk / retningslinjer, søknadsprosess, protokollskriving og logistikk.

Vil du vere forsøksperson?

Om posten

Forskingsposten legg til rette for kliniske studier med utspring i det lokale forskarmiljøet ved Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen, gjennom tilbod om infrastruktur og kompetanse.

I tillegg driv vi oppdragsforsking for eksterne oppdragsgivarar.

Kliniske utprøvingar

Vi oppmodar alle kliniske forskarar ved sjukehuset og universitetet til å ta kontakt for planlegging og / eller gjennomføring av kliniske utprøvingar - også dei som er finansiert eksternt.

Tilboda våre

Prosjekt initiert av forskarar kan få tilgang til bruk av posten utan leigekostnadar. Ved behov for ekstra studiepersonell og undersøkingar blir dette avtalt på bakgrunn av det enkelte prosjekt.

Gjennom Legemiddelansvarsforeningen har Forskingsposten teikna forsikring for forsøkspersonar som er knytt til prosjekt ved posten.

Vi har også søkt generelt biobankløyve for prosjekt som blir gjennomført hos oss.

Tilsette ved Forskingsposten

Eining for vaksne

Forskingslege

Forskingskoordinatorar / sjukepleiarar

Eining for barn

Forskingslege

Forskingskoordinatorar / sjukepleiarar  

Kontakt

Oppmøtestad

Vi er lokalisert i Barne- og ungdomsklinikken i Marie Joys' hus.

Telefon - Eining for vaksne
55 97 28 90 / 55 97 70 77

Telefon - Eining for barn
55 97 57 20 / 55 97 52 70

E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Arrangement

  • Torsdag 27.09.
    Good clinical practice (GCP)

    Forskingsposten barn/voksen inviterer til GCP-kurs to ganger årleg for forskarar/utprøvarar og anna studiepersonell. Formålet med kurset er å gi deltakarane kjennskap til generell GCP og lovverk innan klinisk forsking.

Klinisk forskingspost for barnhttps://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelinga/forsking-og-innovasjon/klinisk-forskingspost/klinisk-forskingspost-barnKlinisk forskingspost for barn
Klinisk forskingspost for vaksnehttps://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelinga/forsking-og-innovasjon/klinisk-forskingspost/klinisk-forskingspost-vaksneKlinisk forskingspost for vaksne

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.