HELSENORGE
ansatt foran pc

Telemedisinsk dialog

Telemedisinsk dialog er eigna for pasientar som av ulike grunnar ikkje skal møte opp fysisk til konsultasjonar på sjukehuset.

Telemedisinsk dialog kan i nokre tilfelle vere første kontakt med ein behandlar, men er oftast aktuelt ved oppretting av ny time til ein pasient som har møtt fysisk ved tidlegare timar, ved omgjering av planlagt fysisk oppmøte, eller for å ta igjen ein time som tidlegare er blitt utsett.

Fann du det du leita etter?