HELSENORGE

Behandlingshjelpemiddel til intravenøs behandling

Her finner du informasjon om utstyr og forbruksmateriell til intravenøs behandling på Hickman-kateter, veneport, CVK og venekanyle.

Seksjon for behandlingshjelpemidler (BHM) har to typer infusjonspumper.Benyttes til parenteral ernæring (PN) , væskebehandling og medikamentell behandling.

Fann du det du leita etter?