HELSENORGE

Barne- og ungdomsklinikken, Poliklinikk

Ved Poliklinikken får barn utgreiing og oppfølging ved timeavtale og tilvising frå primærlege. For barn med kronisk sjukdom arbeider vi for at dei skal få så god helse som mogleg med dei utfordringane sjukdommen gir. Barn med kronisk sjukdom blir følgt opp ved poliklinikken til dei er 18 år.

Fann du det du leita etter?