HELSENORGE

Barne- og undomsklinikken, Mottak

Alle pasientar under 18 år som skal leggast inn på Barne- og ungdomsklinikken blir tatt imot hos oss i Mottak. Vi har ansvar for å ta innkomstjournal og å stabilisere pasientar med akutte tilstandar.

Fann du det du leita etter?