HELSENORGE

Augeavdelinga

I Augeavdelinga utgreier og behandlar ein alle augelidingar hos barn og vaksne, både hyppige og sjeldne. Avdelinga har fleirregional behandlingsteneste innan behandling av kreft i auget (episkleral brachyterapi). Avdelinga har stor breidde i si verksemd; både medisinsk og kirurgisk behandling, planlagd og øyeblikkeleg hjelp. 

Fann du det du leita etter?