HELSENORGE

Augeavdelinga

I Augeavdelinga utgreier og behandlar ein alle augelidingar hos barn og vaksne, både hyppige og sjeldne. Avdelinga har fleirregional behandlingsteneste innan behandling av kreft i auget (episkleral brachyterapi). Vi held til Augebygget og har sengepost i Sentralblokka.

Fann du det du leita etter?