The Bergen 4-day Treatment (B4DT)

"Bli kvitt angsten på fire dager"

​På denne siden finner du oppdatert informasjon om The Bergen 4-day treatment. B4DT er en behandlingsform for alvorlige angstlidelser utviklet av Gerd Kvale og Bjarne Hansen innen rammen av OCD-teamet i Helse Bergen, som har vist svært gode resultater i behandlingen av tvangslidelser. Det er også utviklet firedagersbehandling for panikklidelse og sosial angstlidelse, og det foregår en nasjonal storsatsning på behandlingsformatet . Det er stor etterspørsel etter behandlingen både fra pasienter, pårørende og behandlere, og vi holder for øyeblikket på med opplæring av en rekke team i Norge.

For english - please go to the bottom of the page.

For en kort beskrivelse av 4dagersbehandlingen, se denne filmen

OCD-pasienter henvist OCD-teamet i Bergen, mer informasjon på denne siden

Innlogging for 4dagersklinikker

Generelle henvisningsrutiner B4DT

The Bergen 4-day Treatment

 • 4-dagars formatet

  Gerd Kvale og Bjarne Hansen har innen rammene av OCD-teamet i Helse Bergen utvikla ein konsentrert eksponeringsbehandling som i løpet av 4 dagar hjelp meir enn 90% av pasientene med alvorlig tvangsliding (Obsessive Compulsive Disorder, OCD).

 • 4-dagers klinikker

  Det er kun klinikker som har fått opplæring og er godkjent av 4-dagers teamet i Helse Bergen som kan tilby behandling i 4-dagers formatet.

 • Kvalitetssikring

  Vi i 4-dagars teamet er oppteke av at pasientene skal få best mogleg helsehjelp, og alle 4-dagars team har eit tett samarbeid med 4-dagars klinikken i Helse Bergen.

 • Opplæring og godkjenning

  For å tilby 4-dagarsformatet kreves det ein formell avtale på klinikk / avdelingsnivå, opplæring av behandlarar og godkjenning.

Forskning og formidling

 • 4-dagars teamet i media

  Her finn du ei oversikt over nyheitsartiklar som omhandlar 4-dagars teamet og 4-dagars formatet.

 • Publikasjonar

  Vi ønskjer å leggje til rette for klinikknær forsking som kan bidra til at endå fleire får hjelp. Lista vil oppdaterast med jamne mellomrom.

 • Våre forskingsprosjekt

  Her finn du ei oversikt over forskingsprosjekt knytta til 4-dagars teamet i Bergen.

Aktuelle saker

In English

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.