Ulriksdal helsepark

Ved innkjøringen til Haraldsplass Diakonale Sykehus

Bygget ligg like ved rundkøyringa, nord for Sentralblokka. Haraldsplass sjukehus ligg like ved.

 
 

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Ulriksdal 2 (Kart)
5021 Bergen

Lærings- og meistringssenterethttps://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelinga/fag-og-utdanning/lerings-og-meistringssenteretLærings- og meistringssenteret
Overvektpoliklinikkenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/medisinsk-avdeling/overvektpoliklinikkenOvervektpoliklinikken
Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging (RVTS) - Region Vesthttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/regionalt-ressurssenter-om-vald-traume-og-sjolvmordsforebygging-rvts-vestRessurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging (RVTS) - Region Vest

Fann du det du leita etter?