HELSENORGE
Ved innkjøringen til Haraldsplass Diakonale Sykehus

Ulriksdal helsepark

Bygget ligg like ved rundkøyringa, nord for Sentralblokka. Haraldsplass sjukehus ligg like ved.

Fann du det du leita etter?