Sjukehuset i Sandviken

Sandviksleitet 1

Sjukehuset i Sandviken ligg like nord for Fløyfjellstunnelen. Her finn du mellom anna Psykiatrisk klinikk og Klinikk for sikkerheitspsykiatri, og fleire av våre psykiatriske einingar lokalisert i forskjellige bygg. Vinterdalen barnehage, ein av fire sjukehusbarnehagar, er også lokalisert i Sandviken.


Eksteriør sjukehusbygg og parkeringsplass. Foto
Innkøyrsel til sjukehusbygga og parkeringsplassen i Sandviken.
Inngangsparti sjukehusbygg. Foto
Hovudinngang Psykiatrisk klinikk.

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Postadresse: Haukeland universitetssjukehus
Psykiatrisk klinikk, Sandviken
Postboks 1400
5021 BERGEN
Besøksadresse
Sandviksleitet 1, (Kart)
5036 Bergen
Telefon
55 97 50 00 eller 55 95 84 00

Praktisk informasjon

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

  • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

  • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

  • Du må registrere deg.
  • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
  • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Fengselshelsetenestehttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/sikkerheitspsykiatri/fengselshelsetenesteFengselshelseteneste
Forskingsavdelinga, Psykisk helsevernhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/forskingsavdelinga-divisjon-psykisk-helsevernForskingsavdelinga, Psykisk helsevern
Kompetansesenter for sikkerheits-, retts- og fengselspsykiatrihttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/sikkerheitspsykiatri/kompetansesenter-for-sikkerheits-retts-og-fengselspsykiatriKompetansesenter for sikkerheits-, retts- og fengselspsykiatri
Lokal sikkerheitsposthttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/sikkerheitspsykiatri/lokal-sikkerheitspostLokal sikkerheitspost
Psykiatrisk akuttmottakhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykiatrisk-klinikk/psykiatrisk-akuttmottakPsykiatrisk akuttmottak
Psykiatrisk klinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykiatrisk-klinikkPsykiatrisk klinikk
Psykiatrisk poliklinikk for stemningslidingarhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykiatrisk-klinikk/stemningslidingar/psykiatrisk-poliklinikk-for-stemningslidingarPsykiatrisk poliklinikk for stemningslidingar
Regional sikkerheitsposthttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/sikkerheitspsykiatri/regional-sikkerheitspostRegional sikkerheitspost
Rusmedisin Dr. Martenshttps://helse-bergen.no/avdelinger/rusmedisin/rusmedisin-dr-martensRusmedisin Dr. Martens
Sikkerhetspsykiatrihttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/sikkerheitspsykiatriSikkerhetspsykiatri
Spesialisert psykosebehandlinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykiatrisk-klinikk/spesialisert-psykosebehandlingSpesialisert psykosebehandling
Stemningslidingarhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykiatrisk-klinikk/stemningslidingarStemningslidingar
TOPS - Tidleg oppdaging av psykosehttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykiatrisk-klinikk/spesialisert-psykosebehandling/tidleg-oppdaging-av-psykoseTOPS - Tidleg oppdaging av psykose
Treningspoliklinikkenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykiatrisk-klinikk/spesialisert-psykosebehandling/treningspoliklinikkenTreningspoliklinikken
Vinterdalen barnehagehttps://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjon/barnehagar/vinterdalen-barnehageVinterdalen barnehage

Fann du det du leita etter?