HELSENORGE

Østre Nesttunvegen 2

Østre Nesttunvegen 2 er ein del av Nesttun senter. Bygget er like ved Nesttun bybanestopp. Her heldt Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering til. Kompetansesenteret driv forsking, fagutvikling, nettverksbygging og undervisning innan habilitering og rehabilitering i Helse Vest. Senteret er også tillagt funksjonane Regional koordinerande eining for habilitering og rehabilitering og Regional vurderingseining for rehabilitering.

Fann du det du leita etter?