Østre Murallmenningen 7

I det såkalla «Murhjørnet» i Bergen sentrum finn du lokala som husar Avdeling for rusmedisin (AFR) sine poliklinikkar, stab og støttefunksjonar.

Like ved Strandkaiterminalen i Bergen finn du Østre Murallmenningen.
Inngangspartiet til «Murhjørnet».

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Østre Murallmenningen 7 (Kart)
5012 Bergen

AFR Poliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/rusmedisin/afr-poliklinikkAFR Poliklinikk
BUP Sentrumhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/bup-sentrumBUP Sentrum
Rusmedisin - AFRhttps://helse-bergen.no/avdelinger/rusmedisinRusmedisin - AFRAvdeling for rusmedisin (AFR) tilbyr behandling og oppfølging til menneske med rus- og avhengigheitslidingar. Avdelinga satsar også sterkt på forsking og kvalitetsutvikling innan rushelsetenesta.
Rusmedisin Ambulant seksjonhttps://helse-bergen.no/avdelinger/rusmedisin/rusmedisin-ambulant-seksjonRusmedisin Ambulant seksjon
Rusmedisin Floenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/rusmedisin/rusmedisin-floenRusmedisin Floen
Rusmedisin LARhttps://helse-bergen.no/avdelinger/rusmedisin/rusmedisin-larRusmedisin LAR
Rusmedisin Seksjon forskinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/rusmedisin/rusmedisin-seksjon-forskingRusmedisin Seksjon forsking

Fann du det du leita etter?