HELSENORGE

Østre Murallmenningen 7

I det såkalla «Murhjørnet» i Bergen sentrum finn du lokala som husar Avdeling for rusmedisin (AFR) sine poliklinikkar, stab og støttefunksjonar.

Fann du det du leita etter?