HELSENORGE

Møllendalsveien 31

AFR seksjon LAR er ein del av Avdeling for rusmedisin (AFR) i Helse Bergen og har det medisinskfaglege ansvaret for Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i Helse Bergen sitt opptaksområde.

Fann du det du leita etter?