Laboratoriebygget

Det nye Laboratoriebygget opna i 2010. Bygget ligg på austsida av Sentralblokka, med gangbru i mellom. I bygget er alle laboratoriefag samla, med unntak av patologi. Med sine 23 000 kvadratmeter er Laboratoriebygget det største bygget som hittil er oppført på ved Haukeland universitetssjukehus sidan Sentralblokka stod ferdig.

Laboratoriebygget
Hovedinngangen i Laboratoriebygget

Kontakt

Anafylaksiregisterethttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/laboratorium-for-klinisk-biokjemi/anafylaksiregisteretAnafylaksiregisteret
Blodbanken Haukelandhttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/immunologi-og-transfusjonsmedisin/blodbankenBlodbanken Haukeland
Hormonlaboratoriethttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/hormonlaboratorietHormonlaboratoriet
Immunologi og transfusjonsmedisinhttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/immunologi-og-transfusjonsmedisinImmunologi og transfusjonsmedisin
Klinisk farmakologihttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/laboratorium-for-klinisk-biokjemi/klinisk-farmakologiKlinisk farmakologi
Laboratorieklinikkenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikkenLaboratorieklinikken
Laboratorium for klinisk biokjemi LKBhttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/laboratorium-for-klinisk-biokjemiLaboratorium for klinisk biokjemi LKB
Medisinsk biokjemihttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/laboratorium-for-klinisk-biokjemi/medisinsk-biokjemiMedisinsk biokjemi
Medisinsk genetikk og molekylærmedisin (MGM)https://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-genetikk-og-molekylermedisinMedisinsk genetikk og molekylærmedisin (MGM)
Mikrobiologisk avdelinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/mikrobiologisk-avdelingMikrobiologisk avdeling
Nasjonal kompetansetjeneste for tropiske infeksjonssykdommerhttps://helse-bergen.no/avdelinger/medisinsk-avdeling/infeksjonsmedisinsk-seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tropiske-infeksjonssykdommerNasjonal kompetansetjeneste for tropiske infeksjonssykdommer
Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer - NAPOShttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/laboratorium-for-klinisk-biokjemi/naposNasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer - NAPOS
Patologihttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/patologiPatologi
Regionalt kompetansesenter for arveleg kreft RKAKhttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-genetikk-og-molekylermedisin/regionalt-kompetansesenter-for-arveleg-kreft-rkakRegionalt kompetansesenter for arveleg kreft RKAK
Regionalt legemiddel informasjonssenter RELIShttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/regionalt-legemiddel-informasjonssenter-relisRegionalt legemiddel informasjonssenter RELIS
Registeret for organspesifikke autoimmune sykdommer ROAShttps://helse-bergen.no/avdelinger/medisinsk-avdeling/endokrinologisk-seksjon/roasRegisteret for organspesifikke autoimmune sykdommer ROAS