HELSENORGE

Kvinneklinikken

Kvinneklinikken (KK) ligg sentralt plassert på sjukehusområdet på Haukeland, like ved Årstad kirke i Jonas Lies vei, og vis-a-vis Augebygget. KK i Bergen er den nest største føde/barseleininga i Noreg med om lag 5000 fødslar i året. Klinikken har og ein stor gynekologisk seksjon med utgreiing og behandling av kvinnesjukdommar.

Fann du det du leita etter?