Jørgen Sandbergs hus

Jørgen Sandbergshus ligg midt i sjukehusparken, vest for sentralblokka. Her heldt sjukehusleiinga til. Bygget blir framleis kalla Administrasjonsbygget av mange på sjukehuset.

 
 

Kontaktinformasjon

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Arbeidsmiljø- og personalrådgivinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/personal-og-organisasjonsavdelinga/arbeidsmiljo-og-personalradgivingArbeidsmiljø- og personalrådgiving
Bemanningsløysingar og tarifforhandlingarhttps://helse-bergen.no/avdelinger/personal-og-organisasjonsavdelinga/bemanningsloysingar-og-tarifforhandlingarBemanningsløysingar og tarifforhandlingar
Føretakssekretariatethttps://helse-bergen.no/avdelinger/foretakssekretariatetFøretakssekretariatet
Helsetenesteutvikling, FoUhttps://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelinga/helsetenesteutviklingHelsetenesteutvikling, FoU
Kommunikasjonsavdelingahttps://helse-bergen.no/avdelinger/kommunikasjonsavdelingaKommunikasjonsavdelinga
Pasientsikkerheithttps://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelinga/pasientsikkerheitPasientsikkerheit
Personal- og organisasjonsavdelingahttps://helse-bergen.no/avdelinger/personal-og-organisasjonsavdelingaPersonal- og organisasjonsavdelinga
Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering, Helse Vesthttps://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelinga/fag-og-utdanning/regionalt-utdanningssenter-for-leger-i-spesialisering-helse-vestRegionalt utdanningssenter for leger i spesialisering, Helse Vest
Seksjon for samhandlinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/samhandlingSeksjon for samhandling
Strategi, organisasjon og leiinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/personal-og-organisasjonsavdelinga/strategi-organisasjon-og-ledelseStrategi, organisasjon og leiing
Team for digital læringhttps://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelinga/fag-og-utdanning/team-for-digital-leringTeam for digital læring
Utanlandsbehandlinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/foretakssekretariatet/utanlandsbehandlingUtanlandsbehandling
Ytre miljøhttps://helse-bergen.no/avdelinger/personal-og-organisasjonsavdelinga/arbeidsmiljo-og-personalradgiving/ytre-miljoYtre miljø
Økonomi- og finansavdelingahttps://helse-bergen.no/avdelinger/okonomi-og-finansavdelingaØkonomi- og finansavdelinga
Økonomistyringhttps://helse-bergen.no/avdelinger/okonomi-og-finansavdelinga/okonomistyringØkonomistyring

Fann du det du leita etter?