HELSENORGE
Haukelandsområdet

IKT-bygget

Bygget ligg midt på Haukelandsområdet, rett foran Sentralblokka på sørsida. Her finn du mellom anna kundemottaket til Helse Vest IKT. Like ved ligg også det nye Marie Joys hus.

Fann du det du leita etter?