HELSENORGE
Haukelandsområdet

Glasblokkene

Ved foten av Ulriken, like nord for Sentralblokka, finn du Glasblokkene. Første del av bygginga var ferdig i 2016, og andre byggetrinn pågår for fullt. Per i dag finn du Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU), Habiliteringstenesta for barn og unge (HABU) og Energisenteret for barn og unge i Glasblokkene.

 

Når alle blokkene står klar i 2022/23, skal heile Barne- og ungdomsklinikken flytte inn saman med Kvinneklinikken i det som vil bli det mest komplette sjukehuset i Noreg for barn, unge og fødande. Store delar av den gynekologiske verksemda ved Kvinneklinikken flyttar også til Glasblokkene.

Fann du det du leita etter?