HELSENORGE
Haukelandsområdet

Armauer Hansens hus

Armauer Hansens hus finn du sør for Sentralblokka på Haukeland universitetssjukehus. I dette bygget har ulike avdelingar kontor for delar av sine administrasjonar, mellom anna Ortopedisk klinikk, Klinikk for psykosomatisk medisin og Forskings- og utviklingsavdelinga. Universitetet i Bergen disponerer også delar av bygget. Bygget har tilkomst anten via den fargerike gangbrua frå 2. etasje i Sentralblokka, eller inngang på austsida av bygget.

Fann du det du leita etter?