Søkeresultat

 

 

090522_innspillskonf55851202.06.2022 07:47:4502.06.2022 07:47:45Her er bileta frå dei innleiande føredraga og notatane frå dei ulike gruppearbeida under innspelskonferansen 9. mai Vidare prosess er å lage eit oppsummerande notat frå konferansen STS_ListItem_8500https://helse-bergen.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no/seksjon/samhandling{905B8F40-1F63-4B27-8AA0-EC3FC15D0F62}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4563;164563
Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling55851605.05.2022 09:49:1605.05.2022 09:49:16Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling SmerteReg er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister som samler opplysninger om pasienter som i forbindelse med sykdom, operasjon STS_ListItem_8500https://helse-bergen.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no/seksjon/ksk{B564B9DF-80CE-4C18-B400-4DF9253579CD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4563;164563
Norsk MS-Register og Biobank55851824.06.2022 06:13:3524.06.2022 06:13:35Norsk Multippel Sklerose register og biobank benyttes til å kvalitetssikre helsetjenester som ytes til personer med multippel sklerose (MS). Hovedfokus er på diagnostikk og STS_ListItem_8500https://helse-bergen.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no/seksjon/MS-register_og_biobank{958FDFFF-2E0E-4B9B-8C8B-4D5061E57544}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4563;164563
Nyheiter55851925.02.2022 08:25:2725.02.2022 08:25:27STS_ListItem_8500https://helse-bergen.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no{B88EFF41-B55D-4F83-8918-022F8A8C2785}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4563;164563
Hjelp deg selv55874022.12.2021 13:24:5822.12.2021 13:24:58Vi har alle forskjellige måter vi møter verden, og vi har alle forskjellige erfaringer Det er derfor uendelig mange grunner til at vi kan ha en psykisk plage STS_ListItem_8500https://helse-bergen.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no/seksjon/bjorgvin%20dps{381B03BA-8E11-451A-A97F-A9E186005232}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4563;164563
Streik i Helse Bergen55874108.06.2021 11:48:2708.06.2021 11:48:27Streiken gir konsekvensar for drifta ved sjukehuset, og pasientar vil bli ramma Det er hovudsakleg sjukepleiarar som er tatt ut i streik Ei av einingane som er mest ramma er STS_ListItem_8500https://helse-bergen.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no{5922F83A-6CF4-4A24-BE4A-5A19A7A116B6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4563;164563
Arbeidspakkane55874213.11.2020 07:40:1413.11.2020 07:40:14Under vises ein presentasjon av medlemmane i dei ulike arbeidspakkane Gerd Kvale  Direktør ved Bergen Center for Brain Plasticity (BCBP), Haukeland Universitetssykehus Professor STS_ListItem_8500https://helse-bergen.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no/seksjon/ocd-teamet{8EF128CC-31D9-4176-8D67-BFB32F2DB7D5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4563;164563
Norsk diabank55874414.12.2021 14:15:1414.12.2021 14:15:14 Diabetes Biobank (Norsk DiaBank) som blei oppretta i 2017 er ein Generell forskningsbiobank ved Haukeland universitetssjukehus Leiar for Norsk DiaBank: Overlege Pål Njølstad, HUS STS_ListItem_8500https://helse-bergen.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no/seksjon/Forsking{7698C57D-6463-45A4-A75E-71BA83999C53}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4563;164563
Godkjenning55874620.05.2022 06:10:3820.05.2022 06:10:38Her kan man se sider som venter på godkjenning Denne siden bør ikke publiseres slik at den blir synlig for besøkende på nettstedet STS_ListItem_8500https://helse-bergen.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no{7F83DB7A-6015-47B7-B7FE-4BFA83852F19}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4563;164563
Barn og unges helseteneste55874718.11.2021 10:09:2918.11.2021 10:09:29Eit kart over tenestene for barn og unge Verktøyet du finn her består av sju samhandlingsforløp for dei vanlegaste psykiske helseplagene hos barn og unge STS_ListItem_8500https://helse-bergen.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no/seksjon/pbu{3AB375EF-7A3A-492B-9CD9-69E928B3AA00}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4563;164563

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 

 

Ongoing analyses in GEMRIC20383716.05.2022 10:16:3616.05.2022 10:16:36ECT-induced structural brain changes; a collaboration using data from multiple centers ECT induces structural brain changes occur both in cortical and subcortical regions STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-bergen.no/seksjon/forsking psykisk helsevern/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-bergen.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no/seksjon/forsking psykisk helsevern{FF6BF0A2-6A3B-4DEB-AE9B-DC1FA654F0A6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45624562
Morbidity, mortality and cancer risk after bariatric surgery21011617.12.2021 08:23:0817.12.2021 08:23:08Prosjekt navn: Morbidity, mortality and cancer risk after obesity surgery: a population-based Nordic cohort study, part 2 Etisk godkjenning: Referansenummer: 198769 (REK Midt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-bergen.no/seksjon/soreg/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-bergen.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no/seksjon/soreg{E03339DB-BFF5-4363-8802-5492DFA6C355}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45624562
GK PL E Compendium26228620.02.2019 07:12:5720.02.2019 07:12:57NCMDM BASIC COURSE FOR PETROLEUM DOCTORS NORWEGIAN CENTRE FOR MARITIMEAND DIVING MEDICINE This compendium is developed for the distant learning part of the course (16 hours) – which STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-bergen.no/seksjon/maritim-medisin/Kursdokumenter/Forms/AllItems.aspx0https://helse-bergen.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no/seksjon/maritim-medisin{07AA4CBA-76A3-4D00-88B3-2DB6C2368CD8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45624562
GK SL E Compendium26229416.10.2018 11:39:1616.10.2018 11:39:16NCMDM BASIC COURSE FOR SEAFARERS’ DOCTORS This compendium has been developed as an adjunct to the course and a part of the distance learning component of the course (15 hours STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-bergen.no/seksjon/maritim-medisin/Kursdokumenter/Forms/AllItems.aspx0https://helse-bergen.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no/seksjon/maritim-medisin{DEC92B04-182E-4E8C-98FC-CDBB4030BC7C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45624562
EurHospitals_6_p1726279709.01.2018 11:56:5809.01.2018 11:56:58Continued on page 2 THE EUROPEAN FORUM FOR THOSE IN THE BUSINESS OF MAKING HEALTHCARE WORK VOL 26 ISSUE 6 DECEMBER/JANUARY 2017/18 CONTENTS NEWS & MANAGEMENT 1-5 SURGERY 6-9 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-bergen.no/seksjon/gastroenterologisk-ultrasonografi/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-bergen.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no/seksjon/gastroenterologisk-ultrasonografi{983A1096-3E5E-4D44-A6EC-4A230F9D2722}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45624562
RK SL E Time schedule26281918.12.2018 12:33:1218.12.2018 12:33:12 Utarb.dato Rev nr Rev dato 2018 1 18.12.2018 Dok navn RK SL E Time Schedule Welcome, practical information and safety information, Mentometer-demonstration STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-bergen.no/seksjon/maritim-medisin/Kursdokumenter/Forms/AllItems.aspx0https://helse-bergen.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no/seksjon/maritim-medisin{54FB9925-E17A-4D6F-988B-0F0348A08B13}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45624562
US in IBD_Kim_AMC_201826290808.06.2018 08:20:3708.06.2018 08:20:37Accepted Manuscript Manuscript Doi: 10.1093/ecco-jcc/jjy048 Copyright © 2018 European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO). Published by Oxford University Press. All rights STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-bergen.no/seksjon/gastroenterologisk-ultrasonografi/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-bergen.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no/seksjon/gastroenterologisk-ultrasonografi{6876BA84-FCFD-41F6-B5C2-431A0740E303}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45624562
RK SL E Compendium26292918.12.2018 12:25:5518.12.2018 12:25:55 Utarb.dato Rev nr Rev dato 18.12.2018 1 Dok navn RK SL E Compendium Welcome to the NSMDM refresher course for Seafarer’s Doctors The course is designed to meet the requirement STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-bergen.no/seksjon/maritim-medisin/Kursdokumenter/Forms/AllItems.aspx0https://helse-bergen.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no/seksjon/maritim-medisin{3018D358-C2D6-428D-B2E9-93B5D17EEF08}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45624562
Volume of the hippocampal and clinical response following ECT26484928.05.2018 22:04:5828.05.2018 22:04:58Accepted Manuscript Volume of the human hippocampus and clinical response following electroconvulsive therapy Leif Oltedal, MD, PhD, Katherine L. Narr, PhD, Christopher Abbott, MD STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-bergen.no/seksjon/forsking psykisk helsevern/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-bergen.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no/seksjon/forsking psykisk helsevern{F2D72007-3389-4FB5-9C2A-5607FC1EDB73}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45624562
Ongoing analyses in GEMRIC.docx26486630.01.2019 07:04:2530.01.2019 07:04:25ECT-induced structural brain changes; a collaboration using data from multiple centers Does a neuroimaging marker predict the outcome of electroconvulsive therapy in severe STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-bergen.no/seksjon/forsking psykisk helsevern/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-bergen.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no/seksjon/forsking psykisk helsevern{320AA885-E6CB-431C-9186-974F3F2BB715}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45624562
Ongoing analysis in GEMRIC26486725.01.2019 07:57:4125.01.2019 07:57:41ECT-induced structural brain changes; a collaboration using data from multiple centers Does a neuroimaging marker predict the outcome of electroconvulsive therapy in severe STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-bergen.no/seksjon/forsking psykisk helsevern/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-bergen.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no/seksjon/forsking psykisk helsevern{960FDFE0-5942-4686-9632-1A26FEEBE563}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45624562
Screening Adolescent Girls26767512.11.2018 20:04:5512.11.2018 20:04:55(Norwegian title used for ethics application – translated «The lung health investigation’s Generation Study Name chosen in order to be as similar as possible to If answer is NO go to STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-bergen.no/seksjon/RHINESSA/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-bergen.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no/seksjon/RHINESSA{E06C44B6-F075-410D-96D1-297860D56D08}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45624562
Screening Children_younger than 10 yrs26767612.11.2018 20:07:3112.11.2018 20:07:31(Norwegian title used for ethics application – translated «The lung health investigation’s Generation Study Name chosen in order to be as similar as possible to If answer is NO go to STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-bergen.no/seksjon/RHINESSA/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-bergen.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no/seksjon/RHINESSA{FAD66CF3-5F5F-4387-9408-D10C7D4773AC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45624562
RHINESSA Screening questionnaires adult offspring26784228.01.2017 12:31:5928.01.2017 12:31:59– translated «The lung health investigation’s Generation Study Name chosen in order to be as similar as possible to Side 2 av 22 Airways symptoms and allergic symptoms 1 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-bergen.no/seksjon/RHINESSA/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-bergen.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no/seksjon/RHINESSA{7398FFF3-747C-4060-850B-F0ADF13083CE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45624562
Screening Adolescent Boys26785112.11.2018 20:03:5212.11.2018 20:03:52(Norwegian title used for ethics application – translated «The lung health investigation’s Generation Study Name chosen in order to be as similar as possible to If answer is NO go to STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-bergen.no/seksjon/RHINESSA/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-bergen.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no/seksjon/RHINESSA{0339EBFE-C9B8-46F7-875B-D436393EF4D1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45624562
Management and organisasjon RHINESSA 201826792823.02.2018 15:25:5023.02.2018 15:25:50RHINESSA is organized with a research director supported by a coordinating centre and a vice director; 10 study centres from 7 countries (Norway, Australia, Denmark, Estonia STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-bergen.no/seksjon/RHINESSA/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-bergen.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no/seksjon/RHINESSA{9CBCC6A1-3C24-4D2C-8F89-D711094C9452}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45624562
Q-Park_FHU26793821.01.2019 08:35:4921.01.2019 08:35:49Click on the icon to insert an image Select the image you want to use and click on ‘Insert Select the miniature slide, click on the right mouse button and choose ‘Reset slide STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-bergen.no/seksjon/RHINESSA/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-bergen.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no/seksjon/RHINESSA{D69E223E-768C-46DF-8359-965D36EF755E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45624562
Darby, Chetty Sci Advances 2019 Bill26811230.05.2019 02:54:2830.05.2019 02:54:28Here, we identify maternal immune imprinting of offspring nursed by mothers who had a pre-conception helminth infection Nursing of pups by helminth-exposed mothers transferred STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-bergen.no/seksjon/RHINESSA/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-bergen.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no/seksjon/RHINESSA{81B44A04-1047-4A86-8A44-6C09CF89A476}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45624562
The Research Handbook 8th Edition 201929414328.11.2019 15:48:4628.11.2019 15:48:46The homepage for the Research Handbook is regularly updated in both Norwegian and English (https://oslo-universitetssykehus.no/forskningshandboken The book can be adapted for each STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-bergen.no/seksjon/Forsking/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-bergen.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no/seksjon/Forsking{A4F509B7-918A-4537-9B41-A8606BE3D71A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45624562
The Research Handbook29414428.09.2017 11:07:4328.09.2017 11:07:43Oslo, July 2017 Annetine Staff and Karin C. Lødrup Carlsen Editors of the Research Handbook Harald Arnesen, Anne Grete Bechensteen, Anne Flem Jacobsen, Ernst Omenaas Co-authors of STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-bergen.no/seksjon/Forsking/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-bergen.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no/seksjon/Forsking{2A25D437-485C-4C1D-B372-0CB020C8B6D6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45624562

Fann du det du leita etter?