Søkeresultat

 

 

Finn ikkje sida33157004.11.2016 13:26:0204.11.2016 13:26:02Sida du leitar etter finst ikkje Sjå etter ein skrivefeil i URL-adressa, eller gå til heimesida for området STS_ListItem_8500https://helse-bergen.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no{D8559DE1-F292-459D-AFB3-5C1CF40B2E7B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4062;164062
Steder33157130.05.2021 11:27:4630.05.2021 11:27:46STS_ListItem_8500https://helse-bergen.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no/avdelinger{67B8C57F-3ABE-409E-8AE1-D4077D0A34F0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4062;164062
Arrangement33157220.09.2021 06:35:5820.09.2021 06:35:58Kurs, aktiviteter, møter og andre hendingar Sjå alle våre LMS-kurs STS_ListItem_8500https://helse-bergen.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no{362C62DC-791F-49F4-A4A3-DD6A63711C85}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4062;164062
Om oss33157427.09.2021 14:27:3227.09.2021 14:27:32Haukeland universitetssjukehus har om lag 13.200 tilsette som kvar dag har som mål å gje best mogleg behandling og pleie til pasientane våre I 2019 hadde vi om lag 945.000 STS_ListItem_8500https://helse-bergen.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no{20DEEF85-DA42-4C35-B8AD-B3410F49A5D1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4062;164062
Nasjonal kompetansetjeneste for tropiske infeksjonssykdommer33157519.11.2020 10:07:5119.11.2020 10:07:51Vi har ekspertise på tropemedisin; diagnostikk, monitorering, behandling og forebygging av tropiske infeksjonssykdommer Vi driver ikke med behandling av pasienter, men med STS_ListItem_8500https://helse-bergen.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no/seksjon/Nasjonal-kompetansetjeneste-for-tropiske-infeksjonssykdommer{35632400-08DE-4321-8857-B293A02A9B6F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4062;164062
Mediekontakt33157605.10.2021 11:00:3405.10.2021 11:00:34Vi hjelper journalistar med opplysningar og formidlar kontakt med ulike fagfolk eller leiinga ved sjukehuset så langt råd er info@helse-bergen.no Vi les kun e-post kvardagar i STS_ListItem_8500https://helse-bergen.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no{A40B38E4-A7F7-4803-A8CA-C2D1A6B328B4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4062;164062
Vernetenesta33157702.08.2021 10:27:1902.08.2021 10:27:19Verneombodet skal ivareta arbeidstakarane sine interesser i saker som angår arbeidsmiljøet I samarbeid med medarbeidarar, tillitsvalde og leiarar skal vernetenesta i helseføretaket STS_ListItem_8500https://helse-bergen.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no{C00ABFB4-F7F7-4BD0-9A15-373A704E2176}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4062;164062
Våre internasjonale samarbeid33157819.09.2021 13:20:0119.09.2021 13:20:01Avdeling for Internasjonalt samarbeid (AIS) vart etablert i 2003 og har sidan den gong koordinert dei internasjonale prosjekta ved Haukeland Universitetssjukehus (HUS STS_ListItem_8500https://helse-bergen.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no/seksjon/internasjonalt-samarbeid{9C0A898E-5DAD-47C2-9A6E-4BDFA289F8B1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4062;164062
Praktisk informasjon33158203.10.2021 19:59:4803.10.2021 19:59:48 ønskjer at du som pasient, pårørande eller besøkande skal føle deg trygg og få god informasjon hos oss Her finn du praktisk informasjon om korleis du skal komme deg hit, daglege STS_ListItem_8500https://helse-bergen.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no{77118CD1-171E-44C7-8B3D-E0F0AC370957}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4062;164062
Fag og forsking33158520.09.2021 20:15:2020.09.2021 20:15:20Haukeland universitetssjukehus samarbeider med Universitetet i Bergen Informasjonen her under Fag og forsking er for fagpersoner i primær- og spesialisthelsetjenesten og forskere STS_ListItem_8500https://helse-bergen.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no{24FD93DF-8C94-49D9-A286-847731D3D641}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4062;164062

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 

 

GK PL E Compendium26228620.02.2019 07:12:5720.02.2019 07:12:57NCMDM BASIC COURSE FOR PETROLEUM DOCTORS NORWEGIAN CENTRE FOR MARITIMEAND DIVING MEDICINE This compendium is developed for the distant learning part of the course (16 hours) – which STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-bergen.no/seksjon/maritim-medisin/Kursdokumenter/Forms/AllItems.aspx0https://helse-bergen.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no/seksjon/maritim-medisin{07AA4CBA-76A3-4D00-88B3-2DB6C2368CD8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40614061
GK SL E Compendium26229416.10.2018 11:39:1616.10.2018 11:39:16NCMDM BASIC COURSE FOR SEAFARERS’ DOCTORS This compendium has been developed as an adjunct to the course and a part of the distance learning component of the course (15 hours STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-bergen.no/seksjon/maritim-medisin/Kursdokumenter/Forms/AllItems.aspx0https://helse-bergen.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no/seksjon/maritim-medisin{DEC92B04-182E-4E8C-98FC-CDBB4030BC7C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40614061
EurHospitals_6_p1726279709.01.2018 11:56:5809.01.2018 11:56:58Continued on page 2 THE EUROPEAN FORUM FOR THOSE IN THE BUSINESS OF MAKING HEALTHCARE WORK VOL 26 ISSUE 6 DECEMBER/JANUARY 2017/18 CONTENTS NEWS & MANAGEMENT 1-5 SURGERY 6-9 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-bergen.no/seksjon/gastroenterologisk-ultrasonografi/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-bergen.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no/seksjon/gastroenterologisk-ultrasonografi{983A1096-3E5E-4D44-A6EC-4A230F9D2722}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40614061
RK SL E Time schedule26281918.12.2018 12:33:1218.12.2018 12:33:12 Utarb.dato Rev nr Rev dato 2018 1 18.12.2018 Dok navn RK SL E Time Schedule Welcome, practical information and safety information, Mentometer-demonstration STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-bergen.no/seksjon/maritim-medisin/Kursdokumenter/Forms/AllItems.aspx0https://helse-bergen.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no/seksjon/maritim-medisin{54FB9925-E17A-4D6F-988B-0F0348A08B13}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40614061
US in IBD_Kim_AMC_201826290808.06.2018 08:20:3708.06.2018 08:20:37Accepted Manuscript Manuscript Doi: 10.1093/ecco-jcc/jjy048 Copyright © 2018 European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO). Published by Oxford University Press. All rights STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-bergen.no/seksjon/gastroenterologisk-ultrasonografi/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-bergen.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no/seksjon/gastroenterologisk-ultrasonografi{6876BA84-FCFD-41F6-B5C2-431A0740E303}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40614061
RK SL E Compendium26292918.12.2018 12:25:5518.12.2018 12:25:55 Utarb.dato Rev nr Rev dato 18.12.2018 1 Dok navn RK SL E Compendium Welcome to the NSMDM refresher course for Seafarer’s Doctors The course is designed to meet the requirement STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-bergen.no/seksjon/maritim-medisin/Kursdokumenter/Forms/AllItems.aspx0https://helse-bergen.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no/seksjon/maritim-medisin{3018D358-C2D6-428D-B2E9-93B5D17EEF08}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40614061
Volume of the hippocampal and clinical response following ECT26484928.05.2018 22:04:5828.05.2018 22:04:58Accepted Manuscript Volume of the human hippocampus and clinical response following electroconvulsive therapy Leif Oltedal, MD, PhD, Katherine L. Narr, PhD, Christopher Abbott, MD STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-bergen.no/seksjon/forsking psykisk helsevern/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-bergen.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no/seksjon/forsking psykisk helsevern{F2D72007-3389-4FB5-9C2A-5607FC1EDB73}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40614061
Ongoing analyses in GEMRIC.docx26486630.01.2019 07:04:2530.01.2019 07:04:25ECT-induced structural brain changes; a collaboration using data from multiple centers Does a neuroimaging marker predict the outcome of electroconvulsive therapy in severe STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-bergen.no/seksjon/forsking psykisk helsevern/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-bergen.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no/seksjon/forsking psykisk helsevern{320AA885-E6CB-431C-9186-974F3F2BB715}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40614061
Ongoing analysis in GEMRIC26486725.01.2019 07:57:4125.01.2019 07:57:41ECT-induced structural brain changes; a collaboration using data from multiple centers Does a neuroimaging marker predict the outcome of electroconvulsive therapy in severe STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-bergen.no/seksjon/forsking psykisk helsevern/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-bergen.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no/seksjon/forsking psykisk helsevern{960FDFE0-5942-4686-9632-1A26FEEBE563}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40614061
Screening Adolescent Girls26767512.11.2018 20:04:5512.11.2018 20:04:55(Norwegian title used for ethics application – translated «The lung health investigation’s Generation Study Name chosen in order to be as similar as possible to If answer is NO go to STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-bergen.no/seksjon/RHINESSA/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-bergen.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no/seksjon/RHINESSA{E06C44B6-F075-410D-96D1-297860D56D08}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40614061
Screening Children_younger than 10 yrs26767612.11.2018 20:07:3112.11.2018 20:07:31(Norwegian title used for ethics application – translated «The lung health investigation’s Generation Study Name chosen in order to be as similar as possible to If answer is NO go to STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-bergen.no/seksjon/RHINESSA/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-bergen.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no/seksjon/RHINESSA{FAD66CF3-5F5F-4387-9408-D10C7D4773AC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40614061
RHINESSA Screening questionnaires adult offspring26784228.01.2017 12:31:5928.01.2017 12:31:59– translated «The lung health investigation’s Generation Study Name chosen in order to be as similar as possible to Side 2 av 22 Airways symptoms and allergic symptoms 1 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-bergen.no/seksjon/RHINESSA/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-bergen.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no/seksjon/RHINESSA{7398FFF3-747C-4060-850B-F0ADF13083CE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40614061
Screening Adolescent Boys26785112.11.2018 20:03:5212.11.2018 20:03:52(Norwegian title used for ethics application – translated «The lung health investigation’s Generation Study Name chosen in order to be as similar as possible to If answer is NO go to STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-bergen.no/seksjon/RHINESSA/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-bergen.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no/seksjon/RHINESSA{0339EBFE-C9B8-46F7-875B-D436393EF4D1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40614061
Management and organisasjon RHINESSA 201826792823.02.2018 15:25:5023.02.2018 15:25:50RHINESSA is organized with a research director supported by a coordinating centre and a vice director; 10 study centres from 7 countries (Norway, Australia, Denmark, Estonia STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-bergen.no/seksjon/RHINESSA/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-bergen.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no/seksjon/RHINESSA{9CBCC6A1-3C24-4D2C-8F89-D711094C9452}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40614061
Q-Park_FHU26793821.01.2019 08:35:4921.01.2019 08:35:49Click on the icon to insert an image Select the image you want to use and click on ‘Insert Select the miniature slide, click on the right mouse button and choose ‘Reset slide STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-bergen.no/seksjon/RHINESSA/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-bergen.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no/seksjon/RHINESSA{D69E223E-768C-46DF-8359-965D36EF755E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40614061
Darby, Chetty Sci Advances 2019 Bill26811230.05.2019 02:54:2830.05.2019 02:54:28Here, we identify maternal immune imprinting of offspring nursed by mothers who had a pre-conception helminth infection Nursing of pups by helminth-exposed mothers transferred STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-bergen.no/seksjon/RHINESSA/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-bergen.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no/seksjon/RHINESSA{81B44A04-1047-4A86-8A44-6C09CF89A476}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40614061
The Research Handbook 8th Edition 201929414328.11.2019 15:48:4628.11.2019 15:48:46The homepage for the Research Handbook is regularly updated in both Norwegian and English (https://oslo-universitetssykehus.no/forskningshandboken The book can be adapted for each STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-bergen.no/seksjon/Forsking/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-bergen.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no/seksjon/Forsking{A4F509B7-918A-4537-9B41-A8606BE3D71A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40614061
The Research Handbook29414428.09.2017 11:07:4328.09.2017 11:07:43Oslo, July 2017 Annetine Staff and Karin C. Lødrup Carlsen Editors of the Research Handbook Harald Arnesen, Anne Grete Bechensteen, Anne Flem Jacobsen, Ernst Omenaas Co-authors of STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-bergen.no/seksjon/Forsking/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-bergen.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no/seksjon/Forsking{2A25D437-485C-4C1D-B372-0CB020C8B6D6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40614061
Forskningshåndboken Engelsk Final updated 16081029428910.08.2016 09:31:0910.08.2016 09:31:09THE RESEARCH HANDBOOK 6 th EDITION: 2014 ANNETINE STAFF & KARIN C. LØDRUP CARLSEN Harald Arnesen, Anne Grete Bechensteen Anne Flem Jacobsen & Ernst Omenaas Published by Oslo STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-bergen.no/seksjon/Forsking/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-bergen.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no/seksjon/Forsking{590A034F-293A-4BF7-A67C-B7C1760C36AD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40614061
12.9.201730020306.09.2017 08:37:4806.09.2017 08:37:48The next Bergen biostatistical seminar will be given Accounting for detectability in spatially-explicit abundance models of cetaceans Realfagsbygget 4th floor, Allégaten 41, 5007 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-bergen.no/seksjon/KKF/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-bergen.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-bergen.hn.nhn.no/seksjon/KKF{BB6A8E09-0D14-4A19-B016-CAF3FAB4030D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40614061

Fann du det du leita etter?