HELSENORGE
RASK

Riktigare antibiotikabruk i sjukeheimar

Det er eit nasjonalt mål å redusere totalbruken av antibiotika, også sjukeheimar i kommunane.

Eldre par hender holder i yngre hender. Foto

Antibiotikabruk er eit alvorleg helseproblem som må førebyggjast med godt smittevern og riktig antibiotikabruk. Arbeidet for riktigare antibiotikabruk har som mål å auka kunnskapen om førebygging, diagnostikk og behandling av infeksjonar i sjukeheim.

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) er et nasjonalt kompetansesenter som har som mål å fremme rasjonell og begrensa bruk av antibiotika i primærhelsetenesta. ASP deler på sine nettsider nyttig informasjon, kurs og verktøy for å redusere antibiotikabruk (Ressursbank ASP)

Sjukeheimar i Helse Vest har tidligare vore med på eit antibiotikaprosjekt: RASK - Riktigare Antibiotikabruk for sjukeheimar i Kommunane. Dette var ein antibiotika-intervensjon i regi av Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP).  Målsetjinga var å hindra at antibiotikaresistens blir eit endå større problem i helsetenesta. ASP vil jobbe vidare med å tilby nyttige verktøy og tilbud om antibiotikarapportar for hver institusjon.

Meir om RASK i dei ulike regionane og RASKe resultat

Les meir om RASK

E-læringskurs for RASK

Hordaland

Les meir om RASK Hordaland

Les meir om RASKe resultat i Hordaland 

Rogaland

Les meir om RASK Rogaland

Les meir om RASK Rogaland Halvårsresultate

Les meir om RASK Rogaland Resultat

Fonna

Les meir om RASK Helse Fonna

Les meir om RASK Helse Fonna Halvårsresultater 

Sogn og Fjordane

Les meir om RASK Sogn og Fjordane

Les meir om RASK Sogn og Fjordane Halvårsresultater

Les meir om RASK Sogn og Fjordane Resultater

​​​Retningslinjer for antibiotikabruk

Antibiotika i primærhelsetjenesten  

Kortversjon antibiotikabruk i sykehjem (ASP)

​Kortversjonen omtaler dei vanligaste infeksjonstilstandane på sjukeheim.

E-læringskurs og webinar

E-læringskurs for helsepersonell på sjukeheim (ASP)

(Første gang du logger inn må du registrere deg som ny bruker)

Hva trenger jeg å vite om antibiotika?

  • ​Fremlegg av Oddvard Oppegaard, overlege infeksjonssekjon ved Haukeland universitetssjukehus
  • Målgruppe. Sjukepleiarar, farmasøytar og legar
  • Arrangør: Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotika i sykehus (KAS)​

Nyttige sjekklister/lommekort

Urinveisinfeksjon (UVI) hos eldre

Urinprøve sjekkliste (ASP)

Informasjonsskriv

Resistente bakterier, et stort folkehelseproblem

Bakterier i urinen hos eldre​


Fann du det du leita etter?