Helsenorge

Overvåking av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk

Overvåking av infeksjoner i helsetjenesten er viktig for å få oversikt over forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner, identifisere risikofaktorer og sette i verk forebyggende tiltak.

håndvask.foto

Overvåking kan i tillegg bidra til å oppdage og begrense utbrudd. Overvåking av antibiotikabruk gir helseinstitusjoner mulighet til å vurdere om deres bruk er i tråd med nasjonale retningslinjer.

Overvåkingssystemet består av to mooduler: Overvåking av postoperative infeksjoner i operasjonsområdet etter noen utvalgte kirurgiske inngrep (NOIS-POSI) og overvåkinga av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk på noen utvalgte dager i året (NOIS –PIAH). Alle helseinstitusjonar er pålagt å overvåke og rapportere data om infeksjoner og antibiotikabruk.

Sykehusene i regionen har et felles elektronisk program/verktøy for innsamling og rapportering av data (både for NOIS-POSI og NOIS-PIAH). Kompetansesenteret har en koordinerende funksjon mellom sykehusene og leverandør av registreringsverktøyet, og bidrar til utvikling av registreringsverktøyet. I tillegg gir kompetansesenteret veiledning av helsepersonell i bruk av det elektroniske registreringsverktøyet.

Forskrifter som gir hjemmel for overvåking av helsetjenesteassosierte infeksjoner:

Du kan lese meir om Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS) på Folkehelseinstituttets sider.

Fann du det du leita etter?