Overvåking av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk

Overvåking av infeksjoner i helsetjenesten er viktig for å få oversikt over forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner, identifisere risikofaktorer og sette i verk forebyggende tiltak.

håndvask.foto
 

Overvåking kan i tillegg bidra til å oppdage og begrense utbrudd. Overvåking av antibiotikabruk gir helseinstitusjoner mulighet til å vurdere om deres bruk er i tråd med nasjonale retningslinjer.

Overvåkingssystemet består av to mooduler: Overvåking av postoperative infeksjoner i operasjonsområdet etter noen utvalgte kirurgiske inngrep (NOIS-POSI) og overvåkinga av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk på noen utvalgte dager i året (NOIS –PIAH). Alle helseinstitusjonar er pålagt å overvåke og rapportere data om infeksjoner og antibiotikabruk.

Sykehusene i regionen har et felles elektronisk program/verktøy for innsamling og rapportering av data (både for NOIS-POSI og NOIS-PIAH). Kompetansesenteret har en koordinerende funksjon mellom sykehusene og leverandør av registreringsverktøyet, og bidrar til utvikling av registreringsverktøyet. I tillegg gir kompetansesenteret veiledning av helsepersonell i bruk av det elektroniske registreringsverktøyet.

Forskrifter som gir hjemmel for overvåking av helsetjenesteassosierte infeksjoner:

Du kan lese meir om Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS) på Folkehelseinstituttets sider.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.