HELSENORGE

Antibiotikabruk i sykehus

Alle sykehus skal ha et antibiotikastyringsprogram. Dette i følge nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens.

Sykepleier på medisinrom og klargjør antibiotikadrypp. Foto

Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Vest skal bistå antibiotikateamene på sykehusene i Helse Vest.

Les mer om antibiotikastyring i sykehusene

Arbeidet konkretiseres gjennom tre tiltaksområder:

  1. Legge til rette for felles prosjekter som utvikling av automatiserte antibiotikarapporter.
  2. Legge til rette for erfaringsdeling på tvers gjennom møter og nettside
  3. Yte bistand til de enkelte sykehusene ved gjennomføring av lokale prosjekt.

Antibiotikateam

Helseforetakene i Helse Vest har utviklet foretaksvise antibiotikastyringsprogram og oppnevnt Antibiotikateam (A-team) som har mandat til å styre antibiotikabruken i Helseforetakene

Ressurser

Mandater for sykehusenes antibiotikastyringsprogram

Helse StavangerHelse BergenHelse Førde Haraldsplass Diakonale SykehusHelse Fonna

Kontaktpersoner for antibiotikateamene

Rapporter over antibiotikabruk på sykehusene

Alle norske sykehus har som mål å redusere bruken av fem grupper av bredspektrede antibiotika med 30 prosent i perioden 2012-2020. Til hjelp i dette arbeidet brukes rapporter over innkjøpt antibiotika.

Rapporter over antibiotikabruk på sykehusene i Helse VestRapporter over antibiotikabruk på alle norske sykehus

Kontaktperson

Brita Skodvin, overlege
Seksjon for pasientsikkerhet, Helse Bergen
Epost: brita.skodvin@helse-bergen.no​

Fann du det du leita etter?