HELSENORGE

Antibiotikabruk i Helse Vest

Kompetansesenter i smittevern Helse Vest skal bistå med implementeringen av antibiotikastyringprogram i sykehusene i helseregionen og støtte helseregionens sykehjem i deres arbeid med å redusere unødig antibiotikabruk.

Pillebrett med piller i ulike farger. Foto

​​Oppdraget ble gitt i Handlingsplanen mot antibiotikaresistens i helsetjenesten, publisert i 2016. Mål og tiltak for å redusere unødig overforbruk av antibiotika i helsetjenesten skisseres også i handlingsplanen.

De nasjonal faglige retningslinjene for antibiotika angir standard for god antibiotikabruk og er førende for arbeidet.

Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i spesialisthelsetjenesten.​

 

Fann du det du leita etter?