Undervisning

Kompetansesenteret kan delta i utdanning og undervising av helsearbeidarar og gi råd og fagleg støtte når det gjeld utvikling og spreiing av kunnskap innan habilitering og rehabilitering.

Det er fleire vidare- og masterutdanningar kor habilitering og rehabilitering er sentralt. Vi ber om at dykk søkjar vidare innanfor kvart studiested for å få ein oversikt. Det er bare eit utval av studiestadar det er lenkja til på denne sida.
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.