HELSENORGE

Undervisning

Kompetansesenteret kan delta i utdanning og undervising av helsearbeidarar og gi råd og fagleg støtte når det gjeld utvikling og spreiing av kunnskap innan habilitering og rehabilitering.

Det er fleire vidare- og masterutdanningar kor habilitering og rehabilitering er sentralt. Vi ber om at dykk søkjar vidare innanfor kvart studiested for å få ein oversikt. Det er bare eit utval av studiestadar det er lenkja til på denne sida.

Foto: Person som underviser forran skjerm
Fann du det du leita etter?