Helsenorge

ReHabiliteringstelefonen

ReHabiliteringstelefonen 800 300 61 (måndag til fredag kl. 09:00 -15:00). Landsdekkande telefonteneste som gir informasjon, råd og rettleiing om habilitering- og rehabiliteringstenester til pasientar, pårørande og helsepersonell.

Det er dei regionale koordinerende einingane for habilitering og rehabilitering som samarbeider om drift av ReHabiliteringstelefonen. Tenesten besvares av helsepersonell.

Fann du det du leita etter?