HELSENORGE

Regionalt tverrfaglig fagnettverk innan habilitering i Helse Vest

Regionalt fagnettverk innan habilitering i Helse Vest  er eit nettverk for habiliteringstenesta for vaksne (HAVO) og habiliteringstenesta for barn og unge (HABU).

Nettverket skal bidra til kunnskapsbasert praksis innan pasientbehandling og likeverdige helsetenester innan spesialisert habilitering i Helse Vest. Fagnettverket skal jobbe saman om felles oppgåver som angår kvalitetsforbetring og utvikling av fagtilboda ved tenestene. Nettverket skal sjå til Regional plan for habilitering og rehabilitering og andre overordna føringar som til ein kvar tid gjeld. 

Mandat

Mandat for fagnettverk innen habilitering i Helse Vest.pdf

Deltakarar i fagnettverket 

Helse Førde

 • Habiliteringstjenesta for barn og ungdom:
  - Trine Bremnes. Spesialpedagog, trine.oie.bremnes@helse-forde.no
 • Habiliteringstjenesta for vaksne:
  - Kan ikkje stille med deltakar

Helse Bergen

Helse Fonna

 • Habiliteringstjenesta for vaksne/ barn og ungdom:
  - Randi Hjelmervik, klinisk barnevernspedagog Randi.Hjelmervik@helse-fonna.no
 • Habiliteringstjenesta for vaksne/barn og ungdom:
  - Marian Yrke, spesialergoterapeut

           marian.yrke@helse-fonna.no

Helse Stavanger

 • Habiliteringstjenesta for vaksne:
  - Hege Therese Svela Stangeland, ergoterapeut/fagkonsulent

           hege.therese.svela.stangeland@sus.no

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest

Regionalt brukerutvalg

 • Else Berit Ingvaldsen
Fann du det du leita etter?