Nettverksmøtet 16.-17. mars 2020 ble avlyst på grunn av restriksjoner knyttet til Corona viruset.

Regionalt nettverk innan rehabilitering for personar med lungesjukdom

Nettverksarbeidet vil bli tatt opp igjen våren 2021. Føremål og møteinformasjon

Det fremste føremålet med nettverket er å vere eit regionalt, tverrfagleg og tverrsektorielt forum for utvikling og utveksling av kompetanse innan rehabilitering for personar med lungesjukdom. Heilheitlege behandlingskjeder og forbetring av pasientforløp som opprettheld god behandlingskvalitet er også eit viktig føremål.

Nettverket er ope for alle som jobbar med eller har interesse for fagområdet, i offentleg eller privat sektor, og vert drifta av Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering.

Kompetansesenteret arrangerer saman med samarbeidspartnarar,   regionale nettverksmøter som har fokus mot viktige tema innan rehabilitering for lungesjuke. 

Nettverksmøte 16.-17. mars 2020 er avlyst på grunn av restriksjoner knyttet til Corona viruset.

Det er sendt ut informasjon om avlysing til alle påmeldte. 

Stad: Grand Hotel Terminus i Bergen.

Se program for nettverksmøtet

Påmelding til nettverksmøtet

Kursgodkjenninger
Norsk Ergoterapeutforbund har godkjent nettverkssamlingen som spesialistspesifikt kurs meritterende med 10 timer til ergoterapispesialist innen eldres helse, somatisk helse, allmennhelse eller folkehelse.

Norsk Fysioterapeutforbund  har godkjent nettverkssamlingen for kurstimer slik at det kan benyttes i en spesialistoppbygging sammen med en mastergrad og ved fornyelse av spesialitet. Kurset blir godkjent med 10 timer.

Norsk Sykepleierforbund: Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 10 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Det er også søkt kursgodkjenning fra  Legeforeningen, der vi avventer svar.

Nettverksmøte 2017

Dato: Tirsdag 26. september

Stad: Bikuben kurs- og konferansesenter, Jonas Lies vei 76c, (Haukelandsparken)

Presentasjonane frå møtet:

GOLD2017 individtilpasset behandling og rehab Kolstiltak i Time kommune (pdf) Nettverkskonferanse Kols - Opplæring, mestring og rehabilitering for brukere med kols i Bergen kommune (pdf) Systematisk oppfølging av personer med nyoppdaget KOLS i kommunehelsetjenesten (pdf) Pasientforløp tidligrehabilitering ved KOLS (pdf)

Kontaktperson for nettverket:

Send e-post til Merethe Boge 
Telefon: 55 91 85 41 / 98 85 60 31

Arbeidsgruppa for nettverket

 • Elisabet Salte (Regionalt brukarutval) til 31.12.2020
 • Bente Frisk (Høgskulen på Vestlandet)
 • Lars-Kristian Fauske (Årdal kommune)
 • Åse Steine (Helse Bergen, Lungeavdelinga si rehabiliteringseining)
 • Tone Alice Lædre (Helse Stavanger, Eigersund poliklinikk)
 • Birthe Nøra/Line Eldholm (Helse Stvg, Terapiavdelingen)
 • Magda -Lovise Tendal Steiro (Helse Fonna, Lungeavdelinga)
 • Siv Kristin Bøe (Åstveit Helsesenter)
 • Nina Merete Johnsen Midtbø (Helse Førde, LMS)
 • Solfrid Indrekvam (Helse Bergen, Lungeavdelinga)
 • Merethe H. Boge (Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering) 

Informasjonsmateriell

Facebook-gruppe for nettverket

Brosjyrar

Filmar

Publikasjonar

Relevante lenker

 


Fann du det du leita etter?