HELSENORGE
Regionalt prosjekt

Overgangen mellom sjukehus og privat rehabiliteringsinstitusjon

Kompetansesenteret har i mandat frå Helse Vest fått i oppdrag å leie det regionale prosjektet «Overgangen mellom  sjukehus og privat rehabiliteringsinstitusjon». Prosjektperiode: 6. desember 2017 - 15. oktober 2018.

Mål for prosjektarbeidet er at det er utarbeidd:

  • Ei felles rettleiing/sjekkliste for sjukehusa, til bruk ved overføring/vidaretilvisning til private rehabilteringsinstitusjonar
  • Ein mal for samarbeidsavtale mellom helseføretaka og institusjonane, om samarbeid rundt fag- og tenesteutvikling og rutinar for pasientforløpet.
  • Ein plan for implementering av sjekklista og malen i helseføretaka og institusjonane

Prosjektet er avslutta og prosjektrapporten ble behandla og godkjend i styringsgruppa 14.2.2019. 

Prosjektrapport Overgangen sjukehus_privat rehabiliteringsinstitusjon (PDF)

Vedlegg 1 Prosjektdirektiv Overgang sjukehus - privat rehabiliteringsinst 18.12.17 (PDF)

Vedlegg 2 Beskrivelser av eksisterende dokument (PDF)

Vedlegg 3 Spørsmål til avdelingane - døme frå Helse Stavanger ​(PDF)

Vedlegg 4 Tilvisingsskjema privat rehab inst (PDF)

Vedlegg 5 Praktisk sjekkliste (PDF)

Vedlegg 6 Mal samarbeidsavtale (PDF)

Vedlegg 7 Opplæringsplan (PDF)

Vedlegg 8 Plan for realisering av nytteeffekter (XLS)