Regionalt prosjekt

Overgangen mellom sjukehus og privat rehabiliteringsinstitusjon

Kompetansesenteret har i mandat frå Helse Vest fått i oppdrag å leie det regionale prosjektet "Overgangen mellom  sjukehus og privat rehabiliteringsinstitusjon". Prosjektperiode: 6. desember 2017 - 15. oktober 2018.

Mål for prosjektarbeidet er at det er utarbeidd:

  • Ei felles rettleiing/sjekkliste for sjukehusa, til bruk ved overføring/vidaretilvisning til private rehabilteringsinstitusjonar
  • Ein mal for samarbeidsavtale mellom helseføretaka og institusjonane, om samarbeid rundt fag- og tenesteutvikling og rutinar for pasientforløpet.
  • Ein plan for implementering av sjekklista og malen i helseføretaka og institusjonane

Prosjektet er avslutta og prosjektrapporten ble behandla og godkjend i styringsgruppa 14.2.2019.

Prosjektrapport Overgangen sjukehus_privat rehabiliteringsinstitusjon.pdf

Vedlegg 1 Prosjektdirektiv Overgang sjukehus - privat rehabiliteringsinst 18.12.17.pdf

Vedlegg 2 Beskrivelser av eksisterende dokument.pdf

Vedlegg 3 Spørsmål til avdelingane - døme frå Helse stvg.pdf

Vedlegg 4 Tilvisingsskjema privat rehab inst.pdf

Vedlegg 5 Praktisk sjekkliste.pdf

Vedlegg 6 Mal samarbeidsavtale.pdf

Vedlegg 7 Opplæringsplan.pdf

Vedlegg 8 Plan for realisering av nytteeffekter.xls