Om kompetansesenteret

Kompetansesenteret driv forsking, fagutvikling, nettverksbygging og undervisning innan habilitering og rehabilitering.
Senteret er også tillagt funksjonane Regional koordinerande eining for habilitering og rehabilitering og Regional vurderingseining for rehabilitering.

  1. Forsking og fagutvikling
  2. Nettverksbygging ​
  3. Undervisning
  4. Funksjon som regional koordinerande eining
  5. Regional vurderingseining for rehabilitering​

​Senteret er lokalisert i Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus, er organisert som eiga eining ved ReHabiliteringsklinikken. Kompetansesenteret har rådgivarar i bindeleddsfunksjon i Helse Førde, Helse Fonna og Helse Stavanger. Bindeleddsfunksjonane utgjer saman med rådgivarar i Helse Bergen den regionale koordinerande eininga ved senteret​.

Medarbeidarar

Medarbeidarar ved Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering

Leiar

Edith Victoria Lunde 
Telefon: 55 91 85 42
Mobil: 93 25 53 45

Rådgjevar

Cathrine Nøttingnes
Telefon: 55 91 85 46

Forskar 

Vegard Pihl Moen
Telefon 55 91 85 44

Stipendiat innan rehabilitering

Merethe Hustoft
Telefon: 55 91 85 43

Regional koordinerande eining

Rådgjevar Merethe Boge
Telefon: 55 91 85 41
Mobil: 98 85 60 31

Helse Bergen, Koordinerande eining

Kontakt Rådgjevar Merethe Boge/leiar Edith Lunde 
Telefon: 55 91 85 40/41/42

Helse Stavanger, Koordinerande eining

Rådgjevar Kjersti Eide
Telefon: 51 51 24 60

Helse Fonna, Koordinerande eining

Rådgjevar Sølvi Torvesta
Telefon: 52 73 21 14

Helse Førde, Koordinerande eining

Rådgjevar Maria Ljunglöf
Telefon: 57 83 98 72

Regional vurderingseining for rehabilitering 

Rådgjevar silje.ingebrigtsen vikar for Kirlin Bodin
Telefon: 55 91 85 47

Rådgjevar Tone Helland
Telefon: 55 91 85 45

Helsesekretær Randi Helland
Telefon: 55 91 85 40

Referansegruppe

Det er oppnemnt ei referansegruppe til Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering.

I tråd med føringane frå Helse Vest RHF er gruppa bredt samansett med representantar frå helseføretak, kommunar, private rehabiliteringsinstitusjonar og sjukehus, brukarar og forskings- og utdanningsmiljø i regionen. Referansegruppen har rådgivende funksjon.

Referansegruppa består av:

Helse Stavanger
Tytlandsvik, Astrid
Leiar
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering -  Lassa

Helse Fonna
Tegle, Herborg
Seksjonsleiar
Seksjon Fysikalsk Medisin og Rehabilitering

Helse Bergen

Erdal, Kjersti A.
Klinikkdirektør
ReHabiliteringsklinikken

Helse Førde
Stig Igland
Avdelingssjef
Avdeling for nevrologi, revmatologi og rehabilitering

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS
Marthe Næss, spesialfysioterapeut     

Haraldsplass Diakonale sykehus
Irmelin Smith Eide
Rehabiliteringskoordinator

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter
Osland, Inger Johanne
Direktør

Stavanger kommune
Bente Gunnarshaug
Spesialrådgiver

Stord kommune
Sirevaag, Andreas
Avdelingsleiar
Fysio- og ergoterapi og Frisklivssentralen

Bergen kommune
Langedal, Eileen​
Rågjevar
Byrådsavdelingen

Førde kommune
P.t. ingen representant

Universitetet i Stavanger
Husebø, Sissel Eikeland
Postdoktor/Forskningskoordinator Kirurgisk divisjon

Universitetet i Bergen

Jan Sture Skouen
Professor i fysikalsk medisin og rehabilitering

Høgskulen på Vestlandet, campus Haugesund
Birkeland, Arvid
Førstelektor
Avdeling for helsefag

Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen
Kaale, Helga Kristin

Høgskulen på Vestlandet, campus Førde
Valaker, Irene
Høgskulelektor 

Regionalt Brukarutval
Ingvaldsen, Else-Berit

FFO Sogn og Fjordane

Lene Nilsen

Dokument

Historikk

Styret i Helse Vest vedtok i desember 2006 å oppretta et Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering som ledd i ein langvarig satsing på felta. Vedtaket om å lokalisere senteret til Helse Bergen fann stad i mars 2007. Regionalt kompetansesenter starta opp sin verksemd 1.september 2007. Senteret var evaluert i 2013.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.